Katkennut,
(näyttää kyllä sahatulta, tämä on sitä ennallistamista uudelleen luonnontilaan)
 kuusi alaoksineen.

1850658.jpg

Sammaloituu sen oksille kerääntyneiden ja maatuvien lehtien ansiosta.