Täysin terveen kasvavan puun kyljessä,
varsinkaan männyn,
 en ole useinkaan nähnyt kasvavan kääpää.

1955782.jpg

Kerta se on ensimmäinenkin,
 tällainen uusi nisäkäslaji kiipesi ylös runkoa pitkin
.