Vuodatus vei kuvat


Muuttolinnut ovat palanneet

sankoin joukoin.

Tulva-alueilla olevilla pelloilla

ne viipyvät jonkinaikaaa

ennenkuin hakeutuvat

pesimäpaikoilleen.

Kovin arkojakaan ne eivät ole.


 

Naakkoja on kaikkialla maallakin.

Lapsuudessani en näitä olllut

ikinä nähnyt näillä pelloilla.