Kiitos Ruusu ja Roosa
tästä tunnustuksesta!

Here the rules:
Säännöt:

 

1. The winner can put the logo on his/her blog./ Voittaja voi laittaa logon blogiinsa.

 

2. Link the person you received your award from. / Linkitä siihen blogiin, josta palkinnon sait.

 

3. Nominate at least 7 other blogs./ Nimeä vähintään 7 muuta blogia palkinnon saajiksi.

 

4. Put links of those blogs on yours./ Laita noiden blogien linkit sivullesi.

 

5. Leave a message on the blogs of the boys/girls you've nominated./ Jätä viesti blogeihin, jotka nimesit voittajiksi.

 

I give an Award to:

En tunne kovinkaan monia blogeja kovin hyvin,
jokainen on omanlaisensa,
itsensä näköinen ja oloinen
ja kaikista löytyy mukavia juttuja ja kuvia.
Tunnustuksen voisi antaa kaikille täälläolijoille.
Kiitos Ruusu ja Roosa!