Annettiin
myrskyvaroitus.
Voi yltyä
tuuli kovaksi.
Huono ajoitus!
Voi jäähtyä
sydänhuoneesi
kovin kylmäksi.

Suojaan, minne,
löydätkö tien ?
Turvaan sinne
sisimpäsi vie.
Anteeksi-sanoilla
lämmitä huonetta,
suurella mitalla
anna rakkautta.
...
Niissä tehoa,
lämpöä antaa,
hyvää oloa,
elämä kantaa.
Laantuvi tuuli,
myrskyn silmä,
sisinpäni kuuli,
jatkuu elämä.

pm