Neitoperholla on siivenreunat rispaantuneet.

1546444.jpg

Uutta muotiako vai menneen talven yksilö,
jo elämänkaarensa lopputaipaleella.
Iloisena liihotteli ilta-auringon paisteessa.